සොළොස්මස්ථාන

ශ්‍රී ලංකාවේ උතුරු මැද පළාතේ හතක් ද, ඌව පළාතේ තුනක් ද, සබරගමු පළාතේ දෙකක් ද, උතුර, දකුණ, නැගෙනහිර හා බස්නාහිර … තව

තිස්සමහාරාමයේ ස්ථූප

තිස්සමහාරාම මහා සෑය  තිස්සමහාරාමයේ එක පෙළට වන දාගැබ් හතර අතුරෙන් වඩාත්ම පූජනිය දාගැබ ලෙස වන්දනාවට පාත්‍රවී ඇත්තේ  තිස්ස වැව ආසන්නයේ … තව

තිස්සමහාරාම සඳගිරිය

ප්‍රාග් ඓතිහාසික යුගයේ සිටම රුහුණ මානව ජනාවාස සහිත ප්‍රදේශයක්ව තිබී ඇති බව ගවේෂණ වලින් හෙළිවී ඇත. එමෙන්ම රුහුණු ප්‍රදේශය ක්‍රිස්තු … තව