කේඑල් කුලුණ – KL Tower

පැරිස් නගරයේ  1889 වසරේදී පැවැත්වුණු Exposition Universelle නම් ප්‍රදර්ශනය අලංකාර කිරීමට අයිෆල් කුලුන ඉදිකළේ 1909 දී ගලවා ඉවත් කිරීමේ අදහසිනි. … තව

බතු ගුහා – Batu Caves

මැලේසියාවේ සංචාරයක යෙදෙන හැමදෙනාම පාහේ නොවරදවාම නරඹන්නට යන සංචාරක ආකර්ශනීය ස්ථානයකි බතු ගුහා සංකීර්ණය. මැලේසියාවේ අගනුවර වන ක්වාලාලම්පූර් ප්‍රධාන නගරයට … තව

ලංකාවි ගැන කෙටියෙන් Langkawi

ලංකාවි මැලේසියාවේ දුපතක් වුවත්, එය ලංකාවේ අපට ටිකක් හුරු වචනයක්. නම් දෙකේ සමානත්වයක් තිබුනත් රටවල් දෙකේ නම් සමානත්වයක් පෙනෙන්න නැහැ. ලංකාවට … තව